top of page

M9: SZKOLENIA

PLANOWANIE I PUBLIKACJA

Pozwala na utrzymywanie rejestru szkoleń  planowanych i zrealizowanych. Informacje o szkoleniach planowanych  umieszczane są automatycznie na ogólnogostepnym portalu intranetowym stanowiącym integralną część systemu.

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ

Umożliwia rejestrację udziału pracowników w planowanych i opublikowanych szkoleniach. Utrzymuje listy uczestników poszczególnych szkoleń.

bottom of page