top of page

Gladius 5.0 jest system informatycznym klasy GRC (Governance, Risk management, and Compliance)  działający w formule w pełni spersonalizowanego portalu korporacyjnego. Oprogramowanie wspomaga zarządzanie ryzykiem (risk management software), pozwala spełnić wymagania RODO (GDPR) i kontroli zarządczej.

Umożliwia integrację procesów w wielu jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład jednego podmiotu takiego jak gmina czy grupa kapitałowa.

ORGANIZACJA

CELE

Definiowanie i monitorowanie celów organizacji

Software zarządzanie ryzykiem

RYZYKO

Zarządzanie cyklem życia ryzyk i zabezpieczeń 

Software zarządzanie celami

Zarządzanie strukturą i zasobami organizacji

ZBIORY I UPOWAŻNIENIA

Rejestr zbiorów danych oraz proces zarządzania upoważnieniami

APLIKACJE I UPRAWNIENIA

Rejestr aplikacji oraz proces zarządzania uprawnieniami

STANDARDY

Normy i standardy korporacyjne oraz zapewnienie zgodności

AUDYTY

Planowanie i realizacja audytów oraz monitorowanie działań poaudytowych

INCYDENTY

Rejestrowanie i postepowanie z incydentami

SZKOLENIA

Planowanie, rejestrowanie zgłoszeń i uczestników szkoleń

Z systemu korzysta już 1.645 użytkowników

bottom of page