top of page

Szkolenia

Dla naszych klientów realizujemy dedykowane, uwzględniające specyfikę branży, uwarunkowania organizacyjne oraz technologiczne szkolenia i warsztaty. W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań mogą odbywać się zarówno w siedzibie klienta jak też zapewnionej przez nas sali szkoleniowej. Możliwe jest również zorganizowanie szkoleń i warsztatów wyjazdowych. Realizowane przez nas szkolenia mogą być częścią wdrożenia systemu zarządzania jak również stanowić element ciągłego doskonalenia i podnoszenia kompetencji pracowników.           

Zarządzanie ryzykiem

Oparte na międzynarodowych standardach zarządzania ryzykiem ISO 31000, ISO 31010 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień IT na podstawie ISO 27005:

  • dla zarządów i kadry kierowniczej

  • warsztaty dla zespołów i osób analizujących ryzyka

Ochrona danych osobowych

Bazujące na aktualnie obowiązujących wymaganiach oraz wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Unii Europejskiej RODO, dedykowane szkolenia dla:

  • zarządów i kadry kierowniczej

  • pracowników

  • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI / IOD)

System bezpieczeństwa informacji ISO 27001

Poświęcone budowie i utrzymaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnego z ISO 27001 dedykowane szkolenia dla:

  • zarządów i kadry kierowniczej

  • pełnomocników i audytorów wewnętrznych

bottom of page