top of page

M7: AUDYTY

PLAN AUDYTÓW

Pozwala na przygotowywanie planów audytów w kontekście komórek organizacyjnych, aplikacji oraz zbiorów danych  w odniesieniu do zdefiniowanych wcześniej  standardów i wymagań. Automatyzuje proces zatwierdzania planu audytu przez kierownictwo właściwych jednostek organizacyjnych.

REALIZACJA I RAPORTOWANIE

Umożliwia zapisywanie spostrzeżeń i rekomendacji w odniesieniu do wszystkich będących przedmiotem audytu wymagań. Automatyzuje proces przesyłania i zatwierdzania raportów poaudytowych. 

DZIAŁANIA POAUDYTOWE

Pozwala na monitorowanie stanu realizacji rekomendowanych działań poaudytowych w kontekście komórek organizacyjnych, zbiorów danych, aplikacji oraz poszczególnych wymagań. 

bottom of page