top of page

M6: STANDARDY

STANDARDY KORPORACYJNE

Umożliwia prowadzenie centralnego rejestru wymagań zbudowanego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych norm i  standardów. Rejestr stanowi podstawę dla prowadzenia audytów oraz oceny zgodności. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Pozwala na zarządzenie deklaracją zgodności odnoszącą się do wszystkich przyjętych w organizacji standardów.  Agregując, w kontekście poszczególnych wymagań,  informacje o wdrożonych zabezpieczeniach oraz  przeprowadzonych audytach ułatwia podejmowanie decyzji o deklarowanej zgodności. 

bottom of page