top of page

M5: APLIKACJE I UPRAWNIENIA

REJESTR APLIKACJI

Pozwala za prowadzenie spójnego rejestru aplikacji wykorzystywanych i zarządzanych  przez poszczególne jednostki organizacyjne. Umożliwia przechowywanie i dystrybuowanie informacji o wdrożonych zabezpieczeniach przepływach danych oraz przeprowadzonych w kontekście aplikacji audytach. 

UDOSTĘPNIANIE

Umożliwia zarządzanie udostępnianiem aplikacji  pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zapewniając spójność z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

UPRAWNIENIA

Wspiera i automatyzuje proces  zarządzania uprawnieniami do poszczególnych aplikacji. Zapewnia spójność zakresu uprawnień i udzielonych upoważnień do przetwarzania danych. 

bottom of page