© 2017 by Rigil sp. z o.o. 

M4: ZBIORY I UPOWAŻNIENIA

REJESTR ZBIORÓW
UMOWY POWIERZENIA

Wspiera proces nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Utrzymuje aktualny rejestr wydanych upoważnień. Umożliwia bieżący nadzór nad spójnością i aktualnością upoważnień.

Umożliwia prowadzenie centralnego rejestru zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wspiera prowadzenie centralnego rejestru zbiorów danych osobowych. Pomaga zapewnić aktualność rejestru w oparciu o proces angażujący wskazanych właścicieli poszczególnych zbiorów. 

UPOWAŻNIENIA