top of page

M4: ZBIORY I UPOWAŻNIENIA

REJESTR ZBIORÓW

Wspiera prowadzenie centralnego rejestru zbiorów danych osobowych. Pomaga zapewnić aktualność rejestru w oparciu o proces angażujący wskazanych właścicieli poszczególnych zbiorów. 

UMOWY POWIERZENIA

Umożliwia prowadzenie centralnego rejestru zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

UPOWAŻNIENIA

Wspiera proces nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Utrzymuje aktualny rejestr wydanych upoważnień. Umożliwia bieżący nadzór nad spójnością i aktualnością upoważnień.

bottom of page