© 2017 by Rigil sp. z o.o. 

M1: ORGANIZACJA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY

Funkcja ułatwiająca zarządzanie budynkami i pomieszczeniami. Pozwala na prowadzenie i przeszukiwanie rejestru pomieszczeń z uwzględnieniem zastosowanych zabezpieczeń fizycznych i technicznych. 

Pozwala na utrzymanie aktualnego rejestru pracowników w kontekście ról i miejsca w strukturze organizacyjnej. Automatyzuje inicjowanie procesów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników takich jak np. odebranie uprawnień do systemów informatycznych. Rejestr jest podstawą dla prowadzonych ewidencji upoważnień i uprawnień.

Ułatwia utrzymanie spójnej informacji o strukturze organizacyjnej. Rejestr obejmuje grupy jednostek, jednostki oraz wchodzące w ich skład komórki organizacyjne. Jest niezbędny dla zarządzania uprawnieniami nadawanymi w kontekście roli i miejsca w organizacji.

Spersonalizowana karta pracownika agreguje informacje dotyczące danych kadrowych i teleadresowych pracownika, oraz powiązane z każdym pracownikiem upoważnienia i uprawnienia do systemów informatycznych. Pozwala na samodzielną aktualizację danych w zakresie wizerunku, oraz danych adresowych.

BUDYNKI I POMIESZCZENIA
KARTA PRACOWNIKA