top of page

M8: INCYDENTY

REJESTR INCYDENTÓW

Udostępnia wszystkim pracownikom możliwość zgłaszania incydentów i potencjalnych zagrożeń. Utrzymuje rejestr incydentów dla każdej jednostki organizacyjnej pozwalając na monitorowanie ich statusów. 

OBSŁUGA INCYDENTÓW

Pozwala uprawnionym pracownikom na kategoryzowanie incydentów oraz rejestrowanie ich statusów wraz z informacją o podjętych działaniach.

bottom of page