© 2017 by Rigil sp. z o.o. 

M8: INCYDENTY

REJESTR INCYDENTÓW
OBSŁUGA INCYDENTÓW

Pozwala uprawnionym pracownikom na kategoryzowanie incydentów oraz rejestrowanie ich statusów wraz z informacją o podjętych działaniach.

Udostępnia wszystkim pracownikom możliwość zgłaszania incydentów i potencjalnych zagrożeń. Utrzymuje rejestr incydentów dla każdej jednostki organizacyjnej pozwalając na monitorowanie ich statusów.